میزان کودکان بستری ‌شده کرونایی بیشتر شده است

کرونا در اطفال می‌تواند بیماری خودایمنی ایجاد کند یعنی سیستم ایمنی کودک را ضعیف و بستر را برای تضعیف عضلات قلب و سیستم گوارشی فراهم کند.

به گزارش کودک پرس ،حسین میرلوحی، فوق تخصص بیماری‌های ریوی گفت: در طول مدتی که از شیوع کرونا در کشور می‌گذرد در مواردی شاهد بروز مشکلات قلبی در کودکان بودیم که این عارضه در کودکان از عوارض بیماری کرونا است و لزوما در همه کودکان بروز پیدا نمی‌کند.

کرونا در اطفال می‌تواند بیماری خودایمنی ایجاد کند یعنی سیستم ایمنی کودک را ضعیف و بستر را برای تضعیف عضلات قلب و سیستم گوارشی فراهم کند.

کودکان بالای دوسال زمانی که در محیطی خارج از خانه قرار می‌گیرند حتما از ماسک استفاده کنند، آمار بیماران بستری در بخش کودکان به مراتب بیشتر از قبل شده است.