شبکه شاد و ورود کودکان به فضای مجازی

پلیس فتا تهران بزرگ در یادداشتی از ورود زود هنگام کودکان در فضای مجازی خبر داد و گفت: شبکه شاد یکی از این عوامل می‌باشد.

به گزارش کودک پرس ،دسترسی مستمر کودکان به فضای مجازی آنها را در معرض حجم وسیعی از تصاویر، فیلم و مطالب مختلف قرار می‌دهد که این مطالب و تصاویر علاوه براینکه اطلاعات وسیعی را که در اختیار کودکان قرار می دهد ممکن است آنها دچار آسیب‌های جدی کند.

همانطور که والدین برای حفظ سلامت روح و روانی کودکان، به ویژه دانش آموزان در فضای حقیقی آنها را با چالش‌هایی که در این فضا ممکن است روبرو شوند آشنا می کنند، فضای مجازی نیز دارای آسیب هایی فراوانی است که والدین می بایست برای درامان ماندن کودکان از آسیب های فضای مجازی مهارت رفتاری را به آنهاآموزش دهند.