حمایت از ۴۰ کودک یتیم توسط خیر سرابی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت:خیر سرابی حامی ۴۰ کودک شد.

به گزارش کودک پرس ،کلامی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت:در راستای اجرای طرح ایران همدل آقای کرامت اسدی از سرابیان مقیم تهران حامی ۴۰ کودک یتیم درشهر سراب شد.

او با قدردانی از همت این خیر از دیگر خیرین این شهرستان خواست با مشارکت در اجرای این طرح در افزایش سرانه واریزی ایتام یاری کنند.