هشتصد میلیون کودک بازمانده از تحصیل

آغاز پاندمی کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ تقریبا باعث تعطیلی تمامی مدارس در جهان شد.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از گاردین ، یونیسف هشدار می دهد با وجود رفع بسیاری از قوانین محدود کننده و بازگشایی بسیاری از مدارس در سطح جهان هنوز ۸۰۰ میلیون کودک به مدارس خود برنگشته اند و این ریسک وجود دارد که هرگز دیگر برنگردند، این موضوع به خصوص در رابطه با دختران ریسک بسیار بالایی است.

رابرت جنکینز, رئیس آموزش سازمان یونیسف به گاردین گفت که تعطیلی مدارس بخشی از اختلال غیرقابل‌تصور در آموزش کودکان است.

او گفت: من مقیاس بسته شدن مدارس سال گذشته را تصور نمی‌کردم، و پیش بینی نمی شد که این همه مدت ادامه داشته باشد.

یک تیم آموزش جهانی  ۱۹ نفره از یونیسف، بانک جهانی و دانشگاه جان  هاپکینز، تعطیلی سرتاسر جهان را زیر نظر دارند و تحلیل می‌کنند که در کجا بچه‌ها در خانه یا مدرسه یاد می‌گیرند.

سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند که این تعطیلی به گستره‌ای از سو استفاده و تخریب حقوق کودکان در سراسر جهان کمک کرده‌است و از افزایش استفاده از نیروی کار کودکان، افزایش ازدواج‌های کودکان خبر داده اند.