تماشاخانه سیار خراسان رضوی در مراحل پایانی ساخت است

ابراهیم زره ساز گفت: تماشاخانه سیار کانون خراسان رضوی برای کودکان مناطق محروم به زودی به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش کودک پرس ،ابراهیم زره ساز مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: تماشاخانه سیار کانون خراسان رضوی که از سال گذشته با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان‌رضوی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در حال آماده شدن بود به مراحل پایانی رسیده است.

او افزود: راه اندازی تماشاخانه سیار در خراسان رضوی زمینه ساز برخورداری کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار و روستایی از فعالیت‌های کانون خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی ادامه داد: هزینه این تریلی سیار با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از محل تجهیز مراکز اجتماعی و فرهنگی مناطق حاشیه نشین تامین شده است.

زره ساز بیان کرد: تماشاخانه سیار کانون خراسان رضوی به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا کودکان و نوجوانان از فعالیت‌های فرهنگی کانون بهره‌مند شوند.