انجام نخستین پیوند كلیه كودكان در سال ۱۴۰۰

تیم پیوند كلیه كودكان مركز طبی كودكان اولین پیوند موفقیت آمیز كلیه در سال ۱۴۰۰ در این بیمارستان را انجام داد.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان، با همکاری هیأت علمی دپارتمان‌های فوق تخصصی اورولوژی و نفرولوژی کودکان بیمارستان، عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه با هماهنگی مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، بر روی یک بیمار ۱۵ ساله انجام شد.

بیمار دختر ۱۵ ساله با بیماری مزمن کلیوی است که تحت همودیالیز بوده است.

در این عمل پیوند که توسط تیم پیوند کلیه مرکز طبی کودکان انجام شد، نتیجه عمل رضایت بخش بوده و کلیه پیوندی عملکرد مطلوب دارد.

بیمار با حال عمومی خوب تحت مراقبت‌های پس از عمل پیوند در بخش کلیه است.