معظل کودکان کار با طرح های “دستوری” حل نمی شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اختلافات بین دولت و شهرداری در مورد مراکز بهاران گفت: بعد از یک دوره اختلاف نظر بین دولت و شهرداری و پس از واگذاری دو مرکز به بهزیستی، با تصویب شورای شهر واگذاری سایر مراکز بهاران به این سازمان متوقف شد.

به گزارش کودک پرس ،محمد رضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ارتباط با کودکان کار گفت: ما معتقدیم که مسئله کودکان کار به فقر بستگی دارد و این موضوع را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد. به طور کلی مسئولیت کودکان کار با شهرداری نیست و ما در هر طرحی که در ارتباط با جمع آوری آنها باشد مخالفیم ولی به این افراد در مراکز پرتو خدمات ارائه می‌دهیم که البته این خدمات هم اجباری نیست.

وی در ارتباط با موضوع کودکان زباله‌گرد نیز گفت: کودکان زباله گرد پیامد ۵۰ هزارمخزن روبازی است که در سر کوچه‌ها گذاشته شده و شهرداری به‌دنبال حل این مسئله است به طوری مقرر شده تا خردادماه ۱۴۰۰ ضمن ساماندهی مخازن میزان آنها در سطح شهر به ۵۰ درصد کاهش یابد.

جوادی یگانه افزود: ما با پیمانکاران جمع‌آوری پسماند خشک هم جلساتی را گذاشته و به دنبال آن هستیم تا آنها را مجاب کنیم تا از کودکان کار در جمع‌آوری پسماند استفاده نکنند.

معاون شهردار تهران در خصوص اینکه خدمات شهرداری تهران در بحث آذین بندی در اعیاد و یا سیاه‌پوش کردن شهر در ایام عزا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد نیز گفت: در دوره‌های قبلی مصوب شده تا تنها ۱۵ درصد بیلبوردها در سطح شهر به انجام امور فرهنگی اختصاص یابد که آنچه ما انجام می‌دهیم چیزی بیش از این میزان است.‌