مجلس اقدامی نکرد، ۳ میلیون کودک ترک تحصیل خواهند کرد

مجلس بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در حالی به پایان رساند که خبری از تخصیص اعتبار برای تهیه تبلت دانش آموزان کم برخوردارنیست.

به گزارش کودک پرس ،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود که ۵ مهر ماه تقریبا همزمان با آغاز سال تحصیلی منتشر کرد، پیشنهاد داد با اعمال تغییراتی در برخی ردیف های بودجه تا سقف خرید ۳ میلیون و ۵۰۰ دستگاه تبلت مناسب دانش آموزی تامین اعتبار شود.

حالا بیش از ۵ ماه از فرجه زمانی که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده بود می گذرد، بدون آنکه هیچ اتفاقی مثبتی رخ دهد.

با توجه به پخش شدن کرونای انگلیسی آموزش مجازی همچنان در سال آینده ادامه دارد.

برای تهیه حداقل سه میلیون تبلت برای کسانی که بطور قطعی به هیچگونه وسیله هوشمند دسترسی ندارند، چیزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

مجلس اقدامی نکرد، ۳ میلیون کودک ترک تحصیل خواهند کرد

مسئله‌ای که تا کنون مورد بی توجهی مجلس و دولت قرار گرفته.

زیر بنای عدالت اجتماعی برقراری عدالت آموزشی است و اساس رشد و توسعه هر جامعه، آموزش مطلوب و برابر است. چرا دریغ کردید؟