افزایش بستری کودکان مشکوک به کرونا در قم

رئیس بیمارستان حضرت معصومه (س) قم: در حال حاضر ۲۵ بیمار کودک مشکوک به کرونا در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش کودک پرس ،دکتر تفرجی با بیان اینکه میزان مراجعه کودکان با علائم کرونا به بیمارستان در روز‌های اخیر افزایش یافته است گفت: در بین کودکان، چند نوزاد نیز وجود دارد که البته حال عمومی تمامی کودکان بستری خوب است، اما باید مراقب باشیم و بدانیم که کودکان ما را خطر تهدید می‌کند.
رئیس بیمارستان حضرت معصومه (س) تاکید کرد: استفاده از ماسک و رعایت دستورات بهداشتی برای کودکان و عدم حضور آن‌ها در تجمعات امری ضروری است و نباید از این موضوع غفلت کنیم.