حمایت ۳۳هزار حامی از ایتام زیرپوشش کمیته امداد خوزستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) خوزستان با اشاره به آمار ۲۲هزار یتیم و کودک نیازمند غیریتیم تحت حمایت این نهاد در استان گفت: ۳۳ هزارحامی در استان حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را بر عهده‌ دارند.

به گزارش کودک پرس ،جمال شیبه بیان کرد: در ۱۱ماه گذشته از سال حامیان  ۵۸۰ میلیارد ریال در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین به فرزندان معنوی خود کمک کرده‌اند.

وی افزود: این میزان کمک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می دهد.
شیبه با اشاره به اینکه بخشی از کمک‌های دریافتی حامیان غیرنقدی بوده است، افزود: حامیان علاوه بر پرداخت کمک‌های نقدی، در تامین پوشاک، نوشت‌افزار، پرداخت هزینه درمان و تهیه جهیزیه، فرزندان معنوی خود را یاری می‌کنند.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به اینکه خیران از قشر کارمند می توانند در طرح های اکرام ایتام شرکت کنند افزود: برای حمایت از فرزندان یتیم در قالب طرح هرکارمند یک حامی اکرام ایتام و برای حمایت از فرزندان خانوارهای نیازمند دارای پدر سالخورده، بیمار و یا ازکارافتاده در قالب طرح محسنین ثبت نام کنند، حمایت یک یا چند یتیم را عهده دار شوند.
وی افزود: خیران و مردم نیکوکار می‌توانند با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir و ثبت‌نام در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین، با واریز ماهیانه حداقل ۳۰۰هزار ریال، حمایت از یک یا چند یتیم و فرزند محسنین را برعهده‌گرفته و به آن‌ها در تأمین نیازهای ضروری یاری می رسانند.

۱۳۰ هزار خانوار در خوزستان زیر پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) هستند.