طرح همیار مادر و کودک در کردستان کلید خورد

طرح همیار مادر و کودک در راستای توان‌افزایی مادران در ایفای نقش مادری توسط سازمان بهزیستی کردستان درسطح استان در حال برگزاری است.

به گزارش کودک پرس ،معاون امور پیشگیری بهزیستی کردستان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: درسالهای اخیرتوجه ویژه‌ای به تحول روابط والدین و کودک در سراسر دنیا شده و برنامه‌های مختلفی به این منظور طراحی و اجرا شده است.

ناصر کریمیان افزود: این برنامه بیانگر اهمیت تجارب سالهای اولیه در تحول کودک بوده و همچنین رابطه کودک با مادر به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیش بینی‌کننده دراین زمینه تلقی شده است.

وی اضافه کرد: طرح همیار مادر و کودک نیز بر مبنای تسهیل تشکیل گروههای همیاری مادران و ایجاد شرایط دلبستگی ایمن برای جامعه مخاطب و با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

معاون امورپیشگیری بهزیستی کردستان اظهار داشت: این طرح،طرح راهبردی با رویکرد پیشگیرانه چندسطحی در خانواده است و درسه مرحله بارداری‌، مادران و کودکان تا سن یک سالگی و مادران و کودکان تاقبل از سه سالگی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: نقطه قوت این طرح به کارگیری تکنیک‌های تسهیلگری برای شناسایی چالش‌های مختلف روابط مادر و کودک در بافت خانواده با تاکید بر نقش متقابل مادرو پدراست.

کریمیان نحوه شناسایی مادران باردار در این طرح را از طریق تسهیل گران اعلام کرد و گفت: در این طرح مادران به مدت ۲۴ ساعت در قالب گروه‌های ۱۵ نفره آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

طرح همیار مادر و کودک از طرحهای معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی کردستان که توسط انجمن همیاران سلامت روان باران مریوان‌،انجمن همیاران افق سبز قروه‌، انجمن سلامت روان بانیای روناکی ژین سنه و جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان در حال اجرا است.