اختصاص یارانه کتاب به اعضای جام باشگاه های کتابخوانی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند اظهارکرد: دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با هماهنگی پژوهشگران و مدرسان برجسته حوزه کودک و نوجوان کتابهای مناسب برای گروه سنی مختلف را از بین کتاب های برگزیده جشنواره های مختلف کشوری و همچنین کتاب های مناسب منتشر شده در سال های اخیر ، انتخاب کرده است.

به گزارش کودک پرس ،رضا مردانی اظهارکرد: دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با هماهنگی پژوهشگران و مدرسان برجسته حوزه کودک و نوجوان کتابهای مناسب برای گروه سنی مختلف را از بین کتاب های برگزیده جشنواره های مختلف کشوری و همچنین کتاب های مناسب منتشر شده در سال های اخیر ، انتخاب کرده است.

به گفته وی ،این کتب در ۴ عنوان ویژه سالهای پیش از دبستان، ویژه سه سال اول مقطع دبستان، ویژه سه سال دوم مقطع دبستان و ویژه دوره متوسطه اول منتشر شده است.

مردانی  خاطرنشان کرد: به اعضای جام  باشگاه های کتابخوانی در صورت خرید کتاب از این فهرست ۵۰ درصد یارانه تا سقف هشت صد هزار ریال و کتاب های کودک و نوجوان خارج از این لیست ۳۰ درصد یارانه تا سقف هشتصد هزار ریال تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: فایل کتاب ها در سایت ترویج کتاب خوانی به آدرس اینترنتی Www.bookpromotion.ir بارگذاری شده است.