توزیع پوشاک در میان کودکان زلزله زده سی سختی انجام شد

گروه جهادی بسیج رسانه شهید آوینی نسبت به تهیه و توزیع پوشاک برای کودکان زلزله زده سی سختی اقدام کرد.

به گزارش کودک پرس ،گروه جهادی بسیج رسانه شهید آوینی در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای خود، نسبت به تهیه و توزیع کفش و پوشاک برای کودکان زلزله زده سی سختی اقدام کرده است.

این توزیع توسط افراد معتمد به گروه جهادی شهید آوینی انجام گرفت.

تهیه و توزیع اقلام مختلف دیگری نیز توسط این گروه جهادی در دست اقدام است.