علل مرگ کودکان زیر ۵ سال در پاندمی کووید ۱۹ بررسی شد

هفتمین نشست کمیته بررسی علل مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه در پاندمی کووید ۱۹ برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ،در ابتدا محمدباقر رضایی مشاور اجرایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تقدیر از تلاش‌های علمی و تحقیقاتی اساتید بیمارستان کودکان مفید به بیان مطالبی در خصوص اهمیت بیماری کووید ۱۹ در کودکان و مرگ و میر ناشی از آن پرداخت.

سهیلا واقفی دبیر کمیته و معاون درمان بیمارستان کودکان مفید نیز در این نشست شاخض مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال را به عنوان مقیاسی برای توسعه و رفاه هر کشور ذکر کرد.

وی تاکید کرد: موضوعاتی نظیر شناسایی عوامل منجر به فوت، تلاش برای مرتفع کردن آنها، افزایش آگاهی کادر درمان و بهداشت نسبت به علل و عوامل مرگ و میر و سرمایه گذاری دولت در این زمینه باعث دستیابی به آینده‌ای بهتر برای کشور خواهد شد.