شناسایی ترکیبات سمی در اسباب‌بازی‌های پلاستیکی

محققان دانشگاه فنی دانمارک با همکاری محققان دانشگاه میشیگان واقع در آمریکا و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با بررسی ترکیبات مورد استفاده برای تولید اسباب‌بازی‌های پلاستیکی، دریافتند در این اسباب‌بازی‌ها بیش از ۱۰۰ ترکیب شیمیایی وجود دارد که می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد.

به گزارش کودک پرس ،در این تحقیقات اطلاعات مربوط به ترکیبات مختلف، کارکرد آن‌ها و میزان این ترکیبات در اسباب‌بازی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همچنین مدت زمان بازی کردن کودکان با این اسباب‌بازی‌ها و خطرات بالقوه این اسباب‌بازی‌ها بر سلامت کودکان ارزیابی و مطالعه شد.

محققان ترکیبات شیمیایی را بر اساس میزان خطرزایی آن‌ها طبقه بندی کرده و سپس آن‌ها را با فهرست مواد اولیه مورد استفاده برای تولید اسباب‌بازی‌های پلاستیکی در سراسر جهان مقایسه کردند.

در نتیجه این تحقیقات مشخص شد از بین ۴۱۹ ماده شیمیایی موجود در مواد پلاستیکی سخت، نرم و فوم مورد استفاده در تولید اسباب‌بازی‌ها ۱۲۶ ترکیب شیمیایی به طور بالقوه سلامت کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهند.

در بین این ترکیبات ۳۱ نوع حلال، ۱۸ ماده بازدارنده شعله و هشت ترکیب معطر وجود دارد. منظور از خطرناک بودن این است که اگر ترکیبات مورد مطالعه به مدت تخمین زده شده در دسترس کودکان باشد، میزان آلودگی و سرطان‌زایی آن‌ها از میزان قابل قبول توسط مراجع نظارتی تجاوز خواهد کرد.

به گفته محققان این ترکیبات باید در اولویت جایگزینی با مواد ایمن، کم‌خطر و پایدارتر قرار گیرند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Environment International منتشر شده است.