توجه به سلیقه کتاب‌خوانی کودک و نوجوان مهم است

داور جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری گفت: کتاب باید برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب و به نیازهایش توجه داشته باشد.

به گزارش کودک پرس ،فرهاد مینایی افزود: در بررسی آثار سعی کردم با در نظر گرفتن سلیقه‌ی بچه‌ها به آثار نگاه کنم. گاهی بعضی کتاب‌ها در یک گروه سنی مشخص قرار می‌گیرد در صورتی‌که آن گروه سنی استقبالی از آن اثر ندارند و این مورد بیش‌تر در مورد گروه سنی نوجوان اتفاق می‌افتد.

داور فصل پاییز جایزه کتاب ماه و سال کانون پرورش فکری افزود: نوجوان امروز بیشتر دنبال رمان و داستان‌هایی است که چالش داشته باشد و کنجکاوی‌اش را تحریک کند.

این مروج کتاب‌خوانی اظهار کرد: برای انتخاب آثار برگزیده بحث و گفت‌وگوی زیادی انجام شد و انتخاب آثار با بررسی و ارایه دلیل اتفاق افتاد. در واقع حساسیت در انتخاب آثار برگزیده و هم‌فکری در رسیدن به فهرست پایانی به بهترین شکل رقم خورد و این برای من خوشایند بود.

داور فصل پاییز در پایان، جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان را اتفاقی خوشایند دانست که در پیشرفت ادبیات کودک و نوجوان مؤثر است.