برای واگذاری نظارت بر مهدکودک ها منتظر تصمیمات کشوری هستیم

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در کشور نزدیک به ۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی معرفی شده و در استان اصفهان نیز ۹۴ مرکز تعریف شده است که امیدواریم این مراکز راه اندازی شده تا در اسفندماه سال جاری شاهد افتتاح رسمی آن باشیم.

به گزارش کودک پرس ،ولی الله نصر اصفهانی اظهار کرد: بحث مراکز مثبت زندگی از جایی آغاز شد که بهزیستی نیاز داشت تا پروند های فیزیکی مددجویان در حوزه های مختلف را به تدریج حذف و اطلاعات را تحت عنوان پایگاه داده یا پرونده های الکترونیکی برای مددجویان تشکیل دهد، از طرفی نیاز بود تا دسترسی مددجویان به مراکز بهزیستی نیز که تحت عنوان مراکز مثبت زندگی تشکیل شده است تسهیل کنیم.
وی افزود: از این منظر در کشور نزدیک به ۲۴۰۰ مرکز مثبت زندگی معرفی شده و در استان اصفهان نیز ۹۴ مرکز تعریف شده است که امیدواریم این مراکز راه اندازی شده تا در اسفندماه سال جاری شاهد افتتاح رسمی آن باشیم.

تجمیع خدمات در مراکز مثبت زندگی

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به مراکز مثبت زندگی ادامه داد: درواقع مراکز مثبت زندگی یعنی اموری که مجتمع خدمات بهزیستی و کلینیک های مددکاری ما انجام می‌دادند، همه خدمات تحت عنوان یک بهزیستی کوچک شده در مراکز مثبت زندگی فعالیت می‌کند، در اصل همه خدماتی که بهزیستی در سطح شهرستان و استان ارائه می‌دهد در مراکز مثبت زندگی موظف به ارائه آن هستند و تجمیع خدمات صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: بدین صورت همه پرونده های استان و شهرستان به تفکیک وارد سیستم رایانه ای و مراکز مثبت زندگی معرفی می‌شوند، گفتنی است بسته به اینکه هر پرونده نزدیک به کدام مراکز مثبت زندگی باشد حداکثر تا ۴۵۰ پرونده را به مرکز مربوطه انتقال می‌دهیم تا در مرکز فوق با استفاده از مددکاران، روانشناسان و مسئولان فنی رسیدگی به امور مددجویان را انجام دهد، درحقیقت مراکز مثبت زندگی پنجره ای تمام عیار است که همه خدمات بهزیستی را در یک مرکز تعریف می‌کند و اطللاعات پرونده ها ثبت می‌شوند.

فعالیت مددکاران رصد می‌شود

نصراصفهانی اظهار کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که در مراکز مثبت زندگی مددکار موظف می‌شود که برای بازدید خانواده های مددجو و معلول حضور فیزیکی داشته باشد و این سیستم دیجیتال این امکان را می‌دهد که در سطح شهرستان و استان فعالیت مددکاران را رصد می‌کنیم و از طرفی مددجویان می‌توانند تقاضاهای خود را به صورت دیجیتالی به مراکز مثبت زندگی ارائه کنند، در واقع برای تسهیل و سهل الوصول کردن امور، مراکز مثبت زندگی ایجاده شده اند.

برای واگذاری نظارت بر مهدکودک ها منتظر تصمیمات کشوری هستیم

وی در خصوص آخرین روند انتقال نظارت بهزیستی به آموزش و پرورش بر مهد کودک های استان تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه امور مهدهای کودک، از صفر تا ۶ سال به آموزش و پرورش سپرده خواهد شد، در این خصوص منتظر هستیم تا همکارانمان در آموزش و پرورش چه در سطح ملی و چه در سطح استانی روند انتقال را به هر صورتی که تعریف شده است انجام دهند و تمامی امور به آنان تحویل داده شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: درحال حاضر به ما تکلیف شده است مراکز مهد کودکی که از قبل دایر بوده اند در بحث تمدید پروانه های آنان اقدام کنیم اما بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای صدور مجوز جدید مهدهای کودک برعهده ما نیست، گفتنی است درحال حاضر فعالیت مهدکودک ها تحت نظارت بهزیستی است تا رابطه آموزش و پرورش و بهزیستی تحت عنوان وگذاری مهدکودک در سطح کشوری مشخص شود و در این خصوص منتظر دستورالعمل های کشوری هستیم.

برنامه جهادی هرماه، یک محله، یک میز خدمت تداوم پیدا می‌کند

وی با بیان اینکه برنامه جدیدی تحت عنوان برنامه جهادی هرماه یک محله یک میز خدمت از سوی بهزیستی استان اجرا می‌شود اذعان کرد: در این طرح بنده و همکارانم در معاونت ها و روسای ادارات و مددکاران هر منطقه به یکی از سکونت گاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها یا شهرستان های محروم عزیمت می‌کنیم و خانواده هایی که از قبل دچار مشکلات عدیده ای بوده اند یا تحت پوشش سازمان هستند شناسایی می‌شوند.

۴حرکت جهادی تا به حال اجرا شده است

نصراصفهانی در پایان تاکید کرد: اکیپ فوق که گروهی جهادی هستند از ظرفیت خیرین، پایگاه های اجتماعی، مساجد، بسیج، سپاه پاسداران، خیرین و ظرفیت دولتی استفاده کرده تا مددجویانی که در این طرح جهادی هدف گذاری شده اند مشکلات شان برطرف شود، گفتنی است درحال حاضر ۴ حرکت جهادی را با این عنوان راه اندازی کرده ایم و از همین تریبون اعلام می‌کنیم اگر پایگاه های بسیج به ما اعلام آمادگی کنند آماده هستیم تا به کمک آنان این حرکت جهادی را تداوم دهیم.