کار کودک مسأله‌ای میان چند نهاد است

شکل‌هایی از کار کودک، به ویژه در حاشیه کلانشهرها به این دلیل به وجود می‌آید که طبقات اجتماعی، نابرابری‌ها و حاشیه‌نشینی تبعاتی دارد. درواقع مهاجران‌کم برخوردار به امید فرصت‌های بهتر به سمت کلانشهرها می‌آیند و در این شرایط همه اعضای خانواده از جمله کودکان و نوجوانان در معرض خطرات جدیدی قرار می‌گیرند.http://www.faraznews.com/?p=16101

به گزارش کودک پرس ،الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران بخشی از کودکان کار، کودکان مهاجری هستند که از کشورهای همسایه بدون حضور سرپرست و والدین وارد کشور ما می‌شوند و در محیط ‌های شبه خوابگاهی به سر می‌برند.

کودکی که به دنبال کار برای استراحت و خواب فرصت کافی ندارد و مشغول کار است فرصت و مجالی برای آموختن، بازی، تعامل اجتماعی و بهره‌مندی از فرصت زندگی کودکانه نخواهد داشت. درواقع  به خاطر وضعیت اقتصادی، کودکی این کودکان و نوجوان مصادره می‌شود.

بخشی از وظایف رسیدگی به این کودکان مربوط به حوزه وزارت تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی است و از طرفی دستگاه تخصصی حوزه کودکان‌ نیز سازمان بهزیستی است. از سوی دیگر حاشیه‌نشینی مسائل امنیتی و انتظامی را هم ایجاد می‌کند. پس این موضوع به دستگاه‌های مختلفی بستگی دارد و چند نهادی است.

یک جور بی‌انضباطی در وضعیت کار و اشتغال وجود دارد.برای مهاجران هم‌میهن حداقل باید آسیب‌شناسی شود که چرا ریسک می‌کنند و در این شرایط قرار میگیرند. ممکن است بخشی از آن به دلیل عدم توسعه روستایی و تغییرات اقلیمی نیز باشد.