انجام همزمان طرح معاینات روستایی غربالگری بینایی و شنوایی کودکان ۳ تا ۶ ساله بصورت رایگان

انجام همزمان طرح معاینات روستایی غربالگری بینایی و شنوایی کودکان ۳ تا ۶ ساله بصورت رایگان انجام می شود.

به گزارش کودک پرس ،محمود برزگر رئیس بهزیستی در این خصوص گفت: براساس نیاز سنجی و برنامه ریزی های صورت گرفته، بینایی سنجی یکی از موارد مهم در مناطق روستایی است که این طرح بصورت همزمان در تمامی روستاهای بخش مرکزی و بخش شریف آباد از ۱۵ بهمن لغایت ۲۰ اسفند ماه که در دستور کار قرار گرفته است.

برزگر در ادامه گفت: پیشگیری از تنبلی چشم وشنوایی از بیماریهای مربوط به بینایی و شنوایی از اهداف این غربالگری است که برای افراد کم برخوردار درحال انجام می باشد.

وی در پایان افزود: برنامه غربالگری تنبلی چشم تحت عنوان آمبلیوپی برای کودکان زیر ۶ سال توسط بهزیستی در طول سال انجام می شود که به دلیل عدم دسترسی و یا فاصله زیاد مناطق حاشیه و آسیب شهرستان پاکدشت امکان حضور برای ساکنین این مناطق در مراکز داخل شهر مقدور نبود که بر این اساس برنامه ریزی شده است تا در پایگاه خدمات اجتماعی و با حضور کارشناسان بینایی سنجی این خدمات به صورت رایگان در مناطق روستایی ارائه گردد.