۴۵۰ هزار کودک در سیستان و بلوچستان علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۰۰ تیم در طرح واکسیناسیون فلج اطفال مشارکت دارند، گفت: ۴۵۰ هزار کودک در سیستان و بلوچستان علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند.

به گزارش کودک پرس ،«سید مهدی طباطبایی» اظهار داشت: کودکان زیر ۵ سال سیستان و بلوچستان در دو نوبت علیه بیماری فلج اطفال واکسینه می شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یادآور شد: نوبت اول واکسیناسیون فلج اطفال از امروز ۲۵ بهمن آغاز می شود که  در این طرح ۲ هزار و ۸۰۰ تیم در استان مشارکت خواهند کرد.

طباطبایی با اشاره به اینکه نوبت دوم  عملیات واکسیناسیون فلج اطفال از ۱۶ اسفندماه انجام می شود، افزود: علاوه بر واکسیناسیون خانه به خانه  کودکان، پایگاه های سلامت آمادگی واکسیناسیون کودکان را دارند.

وی افزود: هم مرزی و تبادل جمعیتی سیستان و بلوچستان با دو کشور افغانستان و پاکستان، شرایط واکسیناسیون فلج اطفال در این استان خاص و حائز اهمیت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: ۲۰ سال  که هیچ مورد بیمار فلج اطفال در کشور مشاهده نشده است.