عضو شورای شهر تهران: در شهر دوستدار کودک از کودکان به عنوان کارگر استفاده نمی شود

عضو شورای شهر تهران در تعریف شهر دوست دار کودک ابراز داشت که شهری که کودکان را دوست دارد نباید در آن کودک کار وجود داشته باشد.

به گزارش کودک پرس ،کودکان کار در تهران از جمله معضلات و آسیب های اجتماعی این شهر به حساب می آیند.

دار کودک، شهری است که برای تعامل اجتماعی، رشد، بالندگی و ایفای نقش کودکان و ‌نوجوانان مناسب، پرورش دهنده و پرفرصت است. از این زاویه «کودکان کار» جدا از سایر کودکان نیستند. شهر دوست‌دار کودک شهری است که در آن از کار کودک و نوجوان کمتر نشانه‌ای می‌بینید، چون زیرساخت‌های آن مناسب است و ساز و‌کارها و فرایندهای اجتماعی و اقتصادی آن به گونه‌ای است که در آنها کودک و نوجوان به عنوان‌ کارگر به کار گرفته نمی‌شوند.

عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع کار کودکان فراتر از مدیریت شهری است و به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی برمی‌گردد و بخشی از پیامدهای حاشیه‌نشینی است.اگر دسترسی‌ها عادلانه‌تر باشد، خانواده یا سرپرست کودک ناگزیر نمی‌شود که کودک یا نوجوان را به کار بگمارد. شهری که دسترسی‌های عادلانه و زیرساخت‌های مناسب دارد و آموزش و بالندگی کودک در آن محور و مسأله اساسی همگان است، شهری است که در آن کار کودک را کمتر می‌بینیم.

فخاری گفت: ممکن است بعضی از جاها کار کودک‌کمتر دیده شود، اما همچنان‌کار کودک در کارگاه‌های دور از چشم وجود داشته باشد.