عدم تامین آموزش کودکان می تواند حقوق دیگر آن ها را هم دستخوش آسیب قرار دهد

وزیر آموزش و پرورش در سیزدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک در بوشهر گفت: عدم تامین آموزش کودکان می تواند حقوق دیگر آن ها را هم دستخوش آسیب قرار دهد.

به گزارش کودک پرس ،متن سخنرانی حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در سیزدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک در بوشهر به شرح زیر است:
کودک هم به عنوان یک انسان و هم به عنوان یک کودک موضوع توجه اندیشمندان و صاحب نظران حقوق کودک است که از زوایای مختلف به این حقوق نگاه می کنند.
من به عنوان مسئول نظام تعلیم و تربیت مایل هستم که در باره حق آموزش صحبت کنم.
حق آموزش همانند سایر حقوق کودک از حقوق مسلم و قطعی او است اما یک تمایز ویژه در حق آموزش وجود دارد و آن این است که عدم تامین آموزش کودکان می تواند حقوق دیگر آن ها را هم دستخوش آسیب قرار دهد.
مهم ترین نیاز کودکان برای هویت یافتن، نقش موثر، بازی کردن برای آنان و کمک به آنها تا بتوانند روی پای خودشان بایستند و مسئولیت های اجتماعی خویش را انجام دهند و برای ابراز وجود شخصیت خود را آشکار کنند، بهره مندی از آموزش است. انسان ها همان گونه عمل می کنند که آموخته اند و بنابر این دانش آموزان برای این که به عنصر کارسازی در جامعه تبدیل شوند نیازمند به آموزش هستند.
کسری در آموزش اختلالات وسیعی در بخش های مختلف افراد بوجود می آورد.
ما از نابرابری هایی صحبت می کنیم که در سطح جامعه وجود دارد. نابرابری در ثروت و امکانات و برخورداری ها، نابرابری در قدرت و درجه توان مندی و ناتوان مندی در انسان های مختلف، بیش از هر چیز در آموزش شکل می گیرد. یعنی اگر نتوانیم فرصت های مناسب و برابری را برای دسترسی به آموزش فراهم بکنیم این نابرابری در تمام شئون زندگی خودش را نشان خواهد داد و موقعیت های مختلفی را از فرد در زندگی می گیرد و از آینده اش سلب خواهد کرد.
امکان اشتغال موثر را از او سلب خواهد کرد و امکان نقش های اجتماعی موثری را در اجتماع از وی سلب خواهد کرد. بنابراین حق آموزش به فرد یک توان مندی اعطا می کند که، بتواند به عنوان یک شهروند و به عنوان یک انسان در مجموعه مناسبات جمعی نقش آفرینی کند. از استیصال، انفعال و حاشیه نشینی و درماندگی به دور بماند و توانایی ایفای نقش و مسئولیت را پیدا کند، لذا نهاد تعلیم و تربیت یکی از موثرترین اولویت هایش ، دسترسی همگان به خصوص کودکان به آموزش است. کودکان در هر نقطه ای که در کشور زندگی می کنند باید به آموزش دسترسی داشته باشند، این سیاست در دهه های گذشته همواره جزء اولویت های آموزش در مدارس ایران بود و در این زمینه گام های بسیار بزرگی برداشته شده است.
به برخی از آمارهایی که از سال ۱۳۹۲ به بعد در دولت تدبیر و امید به دست آمده اشاره می کنم.
نرخ پوشش آموزش پیش دبستانی در شهرها از ۳۸ در صد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده و در مناطق روستایی از ۲۳ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است، یعنی بیش از سه برابر دسترسی جامعه روستایی و کودکان روستایی از آموزش پیش دبستانی افزایش یافته است.
در مورد آموزش ابتدایی به عدد ۹۸/۸۷ در سال تحصیلی ۱۳۹۹ که عدد قابل ملاحظه ای است دست یافته ایم. اما یک و یک دهم درصد هم از گردونه نظام تعلیم و تربیت خارج و دور شده اند.
علت خارج شدن از گردونه سطح آگاهی خانواده، سطح اقتصادی خانواده، سطح فرهنگی محیطی که زندگی می کنند، بیماری ها و معلولیت ها و نیاز های اقتصادی و تبدیل شدن به کودکان کار و در نتیجه از تحصیل باز می مانند.
سازمان ثبت احوال کشور موظف شده، کد ملی دانش آموزان لازم تعلیم را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و ما آن را در اختیار مدارس قرار می دهیم تا هیچ کدام از آن ها از تعلیم عقب نمانند.
در مورد آموزش عشایر از ۱۸۰/۰۰۰ دانش آموز به ۲۱۱/۰۰۰ افزایش پیدا کرده؛ رشد ۲۵ در صدی پوشش آموزش عشایری را داشته ایم.
مدارس شبانه روزی که در مناطق محروم تشکیل می گردد از ۷۲ دستگاه مدرسه به ۲۳۵ مدرسه شبانه روزی افزایش پیدا کرده است.
افزایش دانش آموزان دختر ، ما تلاش کردیم که مناطق و جنسیت ها را به هم نزدیک کنیم و رشد دانش آموزان دختر عشایر ، ۱۱ درصد افزایش داشته و این ها حاکی از توجه وزارت آموزش و پرورش به حق آموزش کودکان است به خصوص در مناطق محروم و کم برخوردار که در کشور وجود دارد.
برای مطالبه حق باید آگاهی های عمومی جامعه بالا برود در چند استان محروم کشور، آموزش برای افزایش آگاهی های عمومی خانواده ها و کودکان و حقوق آن ها انجام گردیده است.
سیزدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دفتر بانوان استانداری بوشهر به عنوان مرجع متناظر استانی حقوق کودک با حضور مقامات عالی استان، مدیران اجرایی، قضات اطفال و نوجوانان، معلمان و دبیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و بیش از ۵۰۰ نفر از کنشگران حقوق کودک در استان بوشهر برگزار گردید.