بهزیستی شهرستان زاهدان در راه افزایش جلب مشارکت های مردمی خیرین

طی دیدار مدیریت بهزیستی شهرستان زاهدان با یکی از خیرین این شهرستان ۵۰ کودک تحت حمایت قرار گرفتند

به گزارش کودک پرس ،صبح امروز طی دیدار مدیریت بهزیستی شهرستان زاهدان با یکی از خیرین این شهرستان ۵۰ کودک تحت حمایت قرار گرفتند .

طاهره میرشکار مدیریت بهزیستی شهرستان زاهدان با بیان این مطلب که خدمات اجتماع محور بهزیستی بدون اقبال و مشارکت عمومی بطور کامل موفقیت آمیز نخواهد بود ، گفت : جلب مشارکتهای مردمی و افزایش مشارکت جویی بهزیستی شهرستان زاهدان در اولویت برنامه های این اداره قرار دارد .

مدیریت بهزیستی شهرستان زاهدان در خصوص این دیدار اظهار داشت : در حال حاضر ۱۳ کودک فاقد سرپرست تحت حمایت موسسه خیریه پیروان انصار الحسین (ع) می باشند که در پایان این جلسه تعداد کودکان مشمول حمایت به ۶۳ کودک رسید. همچنین هدیه ازدواج به یکی از دختران تحت حمایت این موسسه خیریه به میزان سی میلیون ریال تعلق گرفت.