کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف به اصفهان اعطا شد

کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف با حضور نماینده این سازمان جهانی به شهر اصفهان اعطا شد.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر سه شنبه در آئین اعطای نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف به شهر اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان سعی ما رسیدگی به نیازهای معنوی و فیزیکی کودکان است، اظهار داشت: از این پس شهرداری اصفهان باید به صورت ویژه به این امر توجه داشته باشد.

و با بیان اینکه امروز کشورهای توسعه یافته در هر کشوری موفقیت حاصل شده را مدیون توجه به کودکان هستند، ابراز داشت: کودکان آینده ساز هر کشوری هستند و از این رو توجه به آنها تضمین کننده آینده کشور است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه انتخاب شهر اصفهان به عنوان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف موفقیت بزرگی است، ادامه داد: در حوزه معاونت شهرسازی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی شورای شهر نیز در این زمینه همکاری ویژه‌ای را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تعامل با کودکان و آموزش به کودکان در شهر اصفهان باید مورد توجه باشد، تصریح کرد: باید دلنگرانی‌های والدین نسبت به فرزندان با اقدامات فرهنگی از کودکی برطرف شود.

باید به همه نیازهای کودکان توجه شود

همچنین شهردار اصفهان، احساس امنیت و مسئولیت برای کودکان را از اهداف عضویت شهر اصفهان در چرخه شهرهای دوستدار کودک اعلام کرد و گفت: ضروری است که کودکان به همه نیازهای اولیه شأن دسترسی داشته باشند چرا که آنها محور توسعه پایدار هستند.

قدرت الله نوروزی با بیان اینکه در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل تصویب و سال ۱۳۷۲ ایران به این کنوانسیون حقوق بشری پیوست، اضافه کرد: تاکنون همه شهرهای جهان به جز آمریکا به کنوانسیون حقوق کودک پیوستند و ایران تاکنون به کنوانسیون‌های متعددی پیوسته و این روند ادامه دار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار شهر در دنیا به شهر دوستدار کودک پیوسته‌اند، اضافه کرد: اصفهان اولین شهر پایلوت شهر دوستدار کودک است که این اقدام می‌تواند همانند اقدامات دیگر برای کشور الگو باشد.

گفتنی است که در این آئین کاندیداتوری شهر دوستدار کودک یونیسف با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، یونیسف و بخش همکاری‌های بین المللی وزارت امور خارجه به اصفهان اعطا شد.