ساماندهی 245 کودک خیابانی در قالب طرح سایبان مهر

سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از ساماندهی ۲۴۵ کودک خیابانی در قالب طرح سایبان مهر خبرداد.

به گزارش کودک پرس ،رضا دانایی با بیان این مطلب، اظهار کرد: با اجرای طرح سایبان مهر برای ساماندهی کودکان خیابانی در مشهد ۲۴۵ کودک مورد حمایت و رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره جنسیت، تابعیت و نوع ساماندهی این کودکان، افزود: تاکنون ۱۹ دختر و ۲۲۶ نفر پسر مورد ساماندهی قرار گرفته اند.
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: ۷۲ نفر از این افراد تابعیت ایرانی و ۱۷۰ نفر تابعیت غیر ایرانی دارند.
دانایی تاکید کرد: تاکنون ۱۹۹ نفر از این افراد را تحویل خانواده های خود داده اند و ۳۵ نفر نیز به مرکز نگه داری صدف منتقل شده اند.