مجازات سخت در انتظار کودک آزاری

حسین بشری از حبس و جزای نقدی برای مجازات کسانی که مرتکب کودک آزاری می‌شوند، خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،حسین بشری، معاون اجتماعی پلیس استان همدان گفت: بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان ممنوع بوده و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای ‌نقدی محکوم می‌ گردد .

حسین بشری افزود: کودک آزاری از جمله جرایمی است که دارای جنبه عمومی بوده و الزاماً نیازی به شاکی خصوصی نداشته و دادستان به عنوان مدعی‌العموم میتواند موضوع را پیگیری و درخواست مجازات نماید .

معاون اجتماعی پلیس استان بیان کرد: کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگه داری و‌ سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌ جهت پیگرد قانونی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند و ‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ‌ریال خواهد بود .

حسین بشری در پایان افزود موارد نقض حقوق کودک در استان همدان بسیار کم می باشد و از دلایل مهم کودک آزاری، علاوه بر وجود ناراحتی روحی و روانی در والدین،به ضعف آگاهی افراد از قوانین و عدم اطلاع آنها از عواقب کودک آزاری میتوان اشاره کرد.