بیش از یک میلیون خانوار از بهزیستی مستمری می‌گیرند

وحید قبادی دانا روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی افزود: حدود ۲۷ هزار بیمار نخاعی خدماتی را از سازمان دریافت می کنند. ۲۶ هزار کودک هم تحت پوشش قرار دارند که دارای سرپرست موثر نیستند. ۱۰ نفر از آنها در خانه های شبه خانواده نگه داشته می شوند. سیاست اصلی ما فرزندخواندگی و حضانت آنهاست توسط خانواده هاست. در ۹ سال اخیر بیش از ۱۰ هزار فرزند به خانواده ها داده شده است.

وی ادامه داد: فعالیت های سازمان بهزیستی در حوزه توانبخشی فعالیت هایی در رابطه با حوزه توانبخشی در مناطق روستایی و محروم انجام می دهد. هدف توانمندسازی اجتماعی آنها است. این کار اضافه بر تامین اقلام مورد نیاز و بهداشتی افراد معلول مناطق روستایی، عشایری و محروم سراسر کشور است.

به گزارش کودک پرس ،رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: با توجه به پوشش گسترده سازمان بهزیستی، فعالیت های متعددی در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان مثال در رابطه با کودکان کار و خیابان انجام می شود و همچنین زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب نیز تحت پوشش قرار دارند. در زمینه فعالیت های اورژانس اجتماعی ما بیش از چهار هزار پرسنل فعال در مراکز مداخله و پایگاه های اورژانس اجتماعی و فعالیت های ثابت و سیار مراکز در سراسر کشور داریم.

قبادی دانا گفت: بیش از ۹ هزار خیریه و موسسه دولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی فعالیت می کنند و طبق قانون ۲۶ ماده تنظیم و مقررات مدیریت دولت خدمات ها و فعالیت ها بیش از ۱۳ طرح به دولت واگذار شده است. با توجه به این موضوعات در حوزه های مختلف جمعیت روستایی فعالیت هایی در حال انجام است. جمعیت شهری و روستایی تفاوت های زیادی داشته است. تاکید ما بر مناطق «کمتر برخوردار» بیشتر بوده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از طرح های خوب بحث بیمه برای روستاییان و عشایران مددجوی سازمان بهزیستی بوده است. تحرکی جدی برای این قشر صورت گرفت و قبل از انجام این طرح ۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی بودند.

همکاری برای تامین مسکن ۳۳ هزار روستایی و عشایر

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حوزه مسکن که یکی از جنبه های توانمندسازی ما است نیز فعالیت هایی صورت گرفته است. سازمان بهزیستی در دو مولفه پیشگیری و توانمندسازی در جامعه هدف یک تکلیف ویژه دارد. چتر و سایه این دو مفهوم اصلی بر فعالیت های مختلف سازمان بهزیستی سایه دارد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری بسیار خوبی در حوزه تامین مسکن ۳۳ هزار نفر روستاییان و عشایران و مناطق محروم داشته است.

قبادی دانا افزود: اشتغال برای جامعه هدف نیز یکی دیگر از دغدغه هاست. این برنامه برای افرادی است که در مناطق روستایی و محروم یا شهری حضور دارند.

وی اضافه کرد: در حوزه توانمندسازی تقریبا حدود ۲۲ هزار نفر دانشجو از سوی سازمان بهزیستی حمایت مالی می شوند و شهریه آنها به طور کامل پرداخت می شود. برای افرادی که در دانشگاه های دولتی هم تحصیل می کنند کمک هزینه ای برای تشویق وجود دارد. تسهیلاتی برای حق اشتغال افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مانند پرداخت حق بیمه سهم کارفرما وجود دارد. اگر اعضای جامعه هدف ما به کار گرفته بشوند این حق بیمه از سوی بهزیستی پرداخت خواهد شد.

سرریز معضلات جدید جامعه هدف بهزیستی با افزایش مشکلات اقتصادی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در رابطه با زنان سرپرست خانوار مناطق روستایی، عشایری و محروم هم برنامه هایی وجود دارد. حمایت هایی در رابطه با آماده سازی شغلی آنها وجود دارد. بخشی از زنان سرپرست خانواری که مستمری بگیر ما هستند در مناطق روستایی زندگی می کنند.

قبادی دانا افزود: با همه کارها و فعالیت هایی که انجام می شود هنوز محرومیت ها وجود دارد. جامعه هدف سازمان بهزیستی در شرایط سختی هستند. اگر فردی حتی در شرایط خوب زندگی هم دارای معلولیت باشد از لحاظ اقتصادی به او سختی های زیادی تحمیل می شود و هم از لحاظ زیست مناسبی که باید داشته باشد به دلیل شرایط محیطی دچار سختی خواهد شد. کرونا در این شرایط همه چیز را سخت کرده است. هر چقدر مشکلات اقتصادی بیشتر شود با سرریز معضلات جدید در جامعه هدف روبرو خواهیم بود.

وی در رابطه با بودجه نیز گفت: در اخذ بودجه و رایزنی ها کمیته امداد و بهزیستی در کنار هم هستند. باید هم افزایی خود را داشته باشند. جامعه هدف کمیته امداد و سازمان بهزیستی از لحاظ مشکلات مختلف تقریبا مثل هم هستند. جامعه هدف هر دو سازمان نیازمند هستند و باید به آنها کمک شود.

قبادی دانا با بیان اینکه بحث ورزش برای افراد دارای معلولیت روستا و مناطق محروم نیز بسیار مهم است، افزود: افراد معلول زیادی در روستاها و مناطق محروم کنج خانه ها نشسته اند. باید برای آنها امید به زندگی ایجاد شود و فراهم کردن شرایط ورزش کردن این اتفاق را عملی می کند. پروژه های ورزشی برای این قشر در دست اجراست.

وی تاکید کرد: جامعه هدف سازمان بهزیستی نیازمند و محروم است. حالا این افراد چه در مناطق محروم و روستایی باشند و چه در مناطق شهری. به هر نحوی باید به آنها کمک شود. این افراد در شرایط سخت زندگی می کنند و تمام تلاش ما این است که مشکلات آنها را رفع کنیم.