یونیسف: کودکان بهای جنگ سوریه را می پردازند

یونیسف اعلام کرد، پس از گذشت ۱۰ سال از آغاز جنگ در سوریه، همچنان بیش از نیمی از کودکان این کشور از خدمات آموزش محرومند.

به گزارش کودک پرس ،مدیر منطقه ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا و مهند هادی، هماهنگ کننده منطقه ای امور انسانی بحران سوریه با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند، کودکان سوریه بهای جنگ در این کشور را می پردازند. بیش از ۲.۴ میلیون کودک به مدرسه نرفته اند و ۴۰ درصد از آنها را دختران تشکیل می دهند.

در این بیانیه پیش بینی شده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش یابد.

براساس بیانیه مذکور، سیستم آموزشی سوریه با کمبود بودجه، ناتوانی در ارائه خدمات ایمن و پایدار به میلیون ها کودک مواجه است و از هر سه مدرسه یک مدرسه در جریان عملیات های نظامی غیر قابل استفاده شده است.

از آغاز جنگ در سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۳۸۷ هزار تن کشته شدند و طبق آمار سازمان ملل ۶.۷ میلیون سوری داخل کشور و ۵.۵ میلیون دیگر خارج از آن آواره شدند.