شاهرخی: اداره مهد‌های کودک هنوز با بهزیستی است/ واگذاری مهد‌ها فرآیند بلند مدت دارد

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در کل کشور حدود ۲۰ هزار و در استان تهران حدود ۹۰۰ مهدکودک داریم که پرونده و شناسه دارند.

به گزارش کودک پرس ،امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران، درباره آخرین اخبار از اداره مهدهای کودک، اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری مهد‌های کودک صادر شده، اما فرآیند واگذاری فرآیند بلند مدت است.
وی با اشاره به اینکه کمیته‌ای برای اجرای فرآیند واگذاری ایجاد شده است، گفت: برای انجام این واگذاری باید بین دو سازمان (سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش) تبادل نظر صورت بگیرد و واگذاری سریع صورت نمی‌گیرد. در کل کشور حدود ۲۰ هزار و در استان تهران حدود ۹۰۰ مهدکودک داریم که پرونده و شناسه دارند که انتقال پرونده این مهد‌ها از ادارات استان به آموزش و پرورش نیاز به برنامه ریزی دارد.

یان اینکه هنوز فرآینده واگذاری به مرحله اجرا نرسیده است، افزود: همچنان تمام وظایفی که بر عهده بهزیستی درخصوص مهد‌های کودک بود بر عهده ماست، در بحث نظارت، صدور مجوز‌ها و … تا زمانی که به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش منتقل نشده، سازمان بهزیستی عهده دار است.