ایران می تواند در انعکاس فرهنگ اسلامی در حوزه حقوق کودک، الگویی برای جهان باشد

استاندار مرکزی گفت: جمهوری اسلامی می تواند در انعکاس فرهنگ اسلامی در حوزه حقوق کودک، الگویی برای جهان باشد.

به گزارش کودک پرس ،سید علی آقازاده اول بهمن ماه در افتتاحیه یازدهمین مدرسه زمستان حقوق کودک استان مرکزی با اشاره به اینکه امیدواریم در زمینه خدمات بهتر و رفع مشکلات کودکان به عنوان قشر سرنوشت ساز کشور اقدامات بهتری اعمال شود، اظهار کرد: امیدواریم در این مدرسه مخاطبین به ۷۰۰ نفر برسند و بتوانیم مسائل و مشکلات کودکان که تضمین کننده آینده کشور هستند را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی نگاه به کودک و فرهنگ زندگی کودکان کاملا با سایر نظام های دنیا متفاوت است و به نظر می رسد که فرصت خوبی است که بتوانیم از این فرهنگ و از دیدگاه حکومت اسلامی حق کودکان بر والدین و عکس آن را بهتر و بیشتر و با حساسیت بالاتر مورد توجه قرار دهیم.

آقازاده با بیان اینکه این دیدگاه را می توان با سایر فرهنگ ها و کشورهای به ظاهر پیشرفته که حقوق کودکان در آنها بیشتر تضییع می شود، مقایسه کرد، افزود: مسلما با انعکاس این فرهنگ اسلامی می توان به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شد و جمهوری اسلامی می تواند در زمینه های مختلف در سطح دنیا فرهنگ سازی کند.

وی گفت: نگاه به کودک از دید و جایگاه دین اسلام و اولیای دین، نگاه ویژه ای است و اگر این نگاه در این جمع ها و فرصت ها بهتر تبیین شود، حتما جمهوری اسلامی می تواند اثرگذاری خوبی در دنیا داشته باشد

در این جلسه مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز گفت: یکی از مهمترین محورهای این دفتر توجه به حقوق کودک است و نگاه دقیق و کارشناسی که حول برنامه های حقوق کودک دنبال می شود دلگرم کننده و مشوق برای اجرای برنامه های مختلف است.

زهرا کسایی پور با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته در بحث حقوق کودک و استفاده از فضای مجازی و راه اندازی مدرسه حقوق کودک، گفت: در استان مرکزی ظرفیت توجه به حقوق کودک وجود دارد و امیدواریم چنین برنامه هایی مانند مدرسه حقوق کودک به تحقق اهداف بینجامد.

وی تاکید کرد: کودک سرمایه است و به هر میزان برای حفظ و حراست از این سرمایه بکوشیم کم است.