شناسایی 14 کودک متکدی در سنندج

مدیر مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان گفت: از میان متکدیان جمع آوری شده در ۹ ماهه سال جاری ۱۴ نفر کودک بودند که تحویل خانواده های خود شدند.

به گزارش کودک پرس ،مدیر مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرداری سنندج از جمع آوری ۱۸۸ متکدی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۱۱۹ نفر مرد و ۶۹ نفر زن بودند.

صلاح الدین وکیلی با بیان اینکه طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان به صورت مستمر در حال انجام است اظهار کرد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی شهرداری سنندج، طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان را به صورت مستمر در سطح شهر اجرا می کند.

مدیر مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرداری سنندج عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال ۱۸۸ متکدی از سطح شهر جمع آوری و ساماندهی شدند که از این تعداد ۱۱۹ نفر مرد و ۶۹ نفر زن بودند.

وی افزود: ۱۱۸ نفر از متکدیان جمع آوری شده با اخذ تعهد کتبی مبنی بر ترک تکدی گری از مرکز ترخیص شده و پنج نفر از متکدیان که ساکن شهر سنندج نبوده به شهرهای محل سکونت خود انتقال داده شدند.

وکیلی خاطرنشان کرد: ۴۸ نفر از متکدیان در مرکز جمع آوری به دلیل اینکه بی سرپناه بودند اسکان داده شده و ۳ متکدی نیز در مراکز درمانی بستری شدند.

مدیر مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان تصریح کرد: از میان متکدیان جمع آوری شده در ۹ ماهه سال جاری ۱۴ نفر کودک بودند که تحویل خانواده های خود شدند.