«در وجه فرشته ها»؛ تهیه ماسک برای کودکان کار

کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری کانون خیریه دانشگاه تهران، کمک‌های نقدی جهت تهیه ماسک برای کودکان کار صبح رویش جمع آوری می کند.

به گزارش کودک پرس ،با توجـه به شرایـط موجود بسیاری از کـودکان کار با کمبود امکانـات بهداشتی روبرو هستنــد، لذا افرادی که تمایل به ارتقـای سطح بهــداشتی این کودکــان دارند می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۵۸۵۹۸۳۱۱۵۱۵۰۰۴۱۹ ، امور مالی خیریه واریز کنند. مبالغ جمع آوری شده تماما برای تهیه ماسک استفاده خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شناسه atucharity@ مراجعه کنند.