خانم معلم ایرانی اشک همه را در آورد

تصویری از یک خانم در حال درس دادن به یک کودک کار که پای بساطش نشسته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از خراسان، تصویری از یک خانم در حال درس دادن به یک کودک کار که پای بساطش نشسته در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.

کاربری که این تصویر را منتشر کرده است در شرح این تصویر نوشت: «هر چند وقت یک بار شب ها میاد این جا می شینه و با این دختر کوچولوی دستفروش درس کار می کنه. از این زیباتر هم داریم؟»

کاربری نوشت: «دیدن همین تصاویره که امید رو در رگ های آدم جاری می کنه و باعث می شه به بهتر شدن این سرزمین امید بیشتری داشت.»

کاربر دیگری نوشت: «هرچند این روزها از کادر درمان زیاد گفته می شه اما کادر آموزشی کشورمون هم نشون دادن که توی مواقع سخت حواسشون به دانش آموزاشون که امیدهای آینده این کشورن، هست.»