غرق شدن دو کودک در کانال آب روستای محمد جمالی بخش شبانکاره

دو کودک حین بازی در اثر سقوط به کانال آب روستای محمد جمالی بخش شبانکاره دچار حادثه غرق شدگی شدند و جان خود را از دست دادند.

به گزارش کودک پرس ،خواهر و برادر ۲و ۵ ساله ساعت ۱۶:۴۵ عصر چهارشنبه حین بازی در اثر سقوط به کانال آب روستای محمد جمالی بخش شبانکاره دچار حادثه غرق شدگی شدند که با کمک اهالی روستا از کانال آب بیرون کشیده و به درمانگاه شبانکاره منتقل و متاسفانه قبل از رسیدن فوت کردند.