سه عضو كودك كرمانشاهی نجات بخش بیماران

خانواده «امیرعلی» بار دیگر به انسانیت معنای دیگر بخشیدند و با اهدای اعضای بدن كودك خردسال خود به بیماران نیازمند موافقت كردند.

به گزارش کودک پرس ،امیرعلی كریمی كودك چهار ساله كرمانشاهی ۱۶ اسفند امسال دچار حادثه شد و خانواده اش با ایثار و از خودگذشتگی با اهدای چند عضو بدن فرزندشان موافقت كردند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: خانواده امیرعلی كریمی كودك چهار ساله كرمانشاهی با اهدای كبد و كلیه های فرزندشان موافقت كردند.

زهرا كریمی افزود: از بدن یك فرد مرگ مغزی شده می توان هشت عضو به بدن نیازمندان پیوند زد كه در كرمانشاه هم اكنون امكان پیوند سه تا چهار عضو بدن وجود دارد.

وی اظهار داشت: باتوجه به نیاز استان، در سال آینده شرایط برای پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه فراهم می شود.

وی تصریح كرد: براساس شاخص ها باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان انجام شود اما از ابتدای سال جاری تاكنون این پنجمین مورد اهدای اعضا در كرمانشاه انجام شده است.

كریمی افزود: در اهدای عضو هیچ وجهی دریافت و پرداخت نمی شود و افراد به جای دفن كردن اعضای عزیزان شان، آن را به نیازمندان اهدا می‌كنند و جان عده ای را نجات می دهند.

وی با بیان اینكه دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه با تمام توان برای ارتقا و ترویج فرهنگ اهدای عضو می كوشد، گفت: مرگ مغزی مترادف با مرگ قلبی است و ثابت شده افراد مرگ مغزی شده دیگر به زندگی باز نمی‌گردند.