ارجاع 170 کودک و نوجوان بد و بی سرپرست به بهزیستی

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷۰ کودک و نوجوان به بهزیستی سطح استان ارجاع داده شدند.

به گزارش کودک پرس ،مجتبی ناجی اظهار کرد: جمع آوری بی خانمان ها و معتادان متجاهر با دیگر دستگاه ها است اما پذیرش افرادی که بی خانمان بوده و اگر معتاد و مصرف کننده مواد مخدر باشند در مرکز سرپناه معتادان است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: کسانی دیگر که اعتیاد ندارد و سالمند هستند و یا کودک و نوجوان و کسانی که اختلال روان پزشکی دارند بسته به مورد به مراکز اقداماتی بهزیستی منتقل می شوند؛ بیماران اعصاب و روان دو دسته می شوند و آن هایی که اعصاب روان حاد هستند زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرند و به سمت بیمارستان های روان پزشکی هدایت می شوند.

وی با بیان اینکه دسته دوم اعصاب و روان مزمن به مراکز بهزیستی منقل می شوند، افزود: کودکان و نوجوانانی که خانواده مؤثری برای سرپرستی ندارند و حضانت آن ها به دستور دستگاه قضایی به مراکز شبانه روزی بهزیستی منتقل می شوند.

ناجی با بیان اینکه افرادی که معتاد هستند و تصمیم به ترک می گیرند به کمپ ترک که مراکز درمانی است، تصریح کرد: ۲۱ روز سم زدایی صورت می گیرد و پیگیری های بعد از سم زدایی اگر همکاری داشته باشند فعالیت های گروه درمانی و مشاوره و حرفه آموزی و اشتغال مورد حمایت قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست زیر نظر امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان بوده و در سال حدود ۲۴۰ کودک و نوجوان به ما مراجعه می کنند و از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷۰ کودک و نوجوان به بهزیستی سطح استان ارجاع داده شدند.