راه اندازی کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸

عضو شورای شهر تهران خبر داد که با پیگیری کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک، کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران راه‌اندازی شد.

به گزارش کودک پرس ،الهام فخاری مسئول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک از ایجاد کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران خبر داد و اظهار کرد: ما در شورای شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان شهر دوستدار کودک داریم که این موضوع شامل حضور کودکان در شهر، حقوق آنها و خدماتی است که در شهر باید به آنها ارایه بشود تا در کنار زندگی سالم، فرصت پرورش استعدادهایشان فراهم آید که پیرو این مصوبه پیگیر ثبت بخش کودک در سامانه‌های تماس مردمی شهرداری تهران بودیم.

مسئول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک با اشاره به اینکه پیرو مصوبه شورای شهر تهران فعالیت‌هایی برای ارایه بهترین خدمات به کودکان انجام می‌شود، بیان کرد: از ادوار گذشته اقداماتی برای این موضوع صورت گرفته که مستندات آن موجود است و در این دوره نیز روی این موضوع به صورت سیستماتیک‌تر و منظم‌تر فکر شده است.
فخاری افزود: ما این موضوع را در نظر گرفته‌ایم که باید مطالبه شهروندی را در امور کودکان داشته باشیم به این معناکه کودکان یا والدین آنها اگر در شهر موردی را می بینند که نیازمند اصلاح است و یا نیازمند ایجاد است، به شهرداری گزارش بدهند.
وی تاکید کرد: در همین راستا مکاتبه‌ای با پیروز حناچی شهردار تهران داشتیم که در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران «کد شهر دوستدار کودک» را تعریف کنیم تا نیازهای کودکان و مشکلاتی که برای آن ها در شهر وجود دارد در آنجا گزارش شود.
به گفته وی، تمامی پیام‌های مربوط به مهدکودک‌های وابسته به شهرداری تهران، زمین بازی کودکان، خط‌کشی روبروی مدارس ابتدایی، کارت بلیت مرتبط با حمل و نقل و خدمات حوزه حمل و نقل کودکان و مصادیق مشابه از طریق «کد دوستدار کودک» قابل گزارش است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هم‌اکنون با مساعدت شهرداری تهران کد کودک در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ثبت شده است، مطرح کرد: در این دوره مدیریت شهری از جمله شورای شهر و شهرداری تهران مساله کودکان برایشان مهم است و درنهایت با همکاری سازمان بازرسی شهرداری و معاونت اجتماعی به عنوان نهادی که دبیرخانه شهر دوستدار کودک آنجا برقرار است، این کد تعریف شده است.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، مسئول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک در پایان اظهار کرد: از این به بعد مردم هر مساله‌ای در حوزه کودک داشته باشند می توانند آن را در سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران گزارش دهند و ما از طریق شورای شهر به گزارش ها رسیدگی می‌کنیم و شهرداری تهران هم به واحد مربوطه اعلام و به آن رسیدگی می‌کند.