برخی کودکان خواف شناسنامه ندارند

مسئول اورژانس اجتماعی خواف گفت: با توجه به نبود آمار دقیق از کودکان فاقد شناسنامه در خواف، برآورد ما از این تعداد حداقل ۵۰ کودک است.

به گزارش کودک پرس، معصومه بررودی مسئول اورژانس اجتماعی خواف گفت: بی شک کودکان فاقد شناسنامه در آینده دچار آسیب‌های متعدد از جمله محرومیت از تحصیل و مزایای زندگی اجتماعی می‌شوند.

وی با بیان اینکه نداشتن شناسنامه، متأسفانه یک مشکل شایع در خواف به ویژه در سطح روستاهاست ادامه داد: برخی از خانواده‌ها جزو اتباع بیگانه هستند که بعضا اقامت غیر قانونی هم دارند که به همین علت نمی‌توانند شناسنامه بگیرند.

مسئول اورژانس اجتماعی خواف گفت: برخی از مادرانی که در منزل زایمان دارند نیز دنبال شناسنامه فرزندانشان نمی‌روند و  هنگامیکه در سنین بالاتر اقدام به تهیه شناسنامه می کنند به دشواری های بسیاری بر می خورند.