۱۴۵ هزار کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: درخصوص اکرام ایتام نیز هزار و ۷۲ میلیارد تومان به صورت منظم در این مدت به ایتام کمک شده است. در این زمینه نیز ۶۹ درصد رشد داشته ایم.

به گزارش کودک پرس ، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی افزود: پیش بینی ما این بود که در سال ۹۹ کمکهای مردمی در بخش ایتام ۸۲۰ میلیارد تومان کمک شود در حال حاضر هزار و ۷۲ میلیارد در این بخش کمک شده است. فرزندان یتیم تحت پوشش به ۱۴۵ هزار رسیده است.۳۵۷هزار و ۳۲۷ نفر مجموع فرزندان ایتام و محسنین است و تعداد حامیان به ۸۲۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسیده است. تلاش می کنیم این حامیان را تا یک میلیون نفر تا پایان سال برسانیم.

عسگریان تصریح کرد:هر یتیم ۴۵۹ هزار تومان به صورت متوسط ماهیانه دریافت می کند. در طرح محسنین هم هر فرزند به صورت متوسط ماهانه ۲۳۱ هزارتومان دریافت می کند.

وی ادامه داد: جمع کل زکات در کشور تا الان هزار و ۵۴ میلیارد تومان است. ما برای زکات در سال ۹۹، ۸۱۲ میلیارد تومان در کل سال پیش بینی کرده بودیم که تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

عسگریان تصریح کرد: تلاش کردیم با مودیان زکات گفتگو کردیم که بخش زیادی از زکات برای تهیه بسته های معیشتی هزینه شود. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی درباره پویش ایران مهربان گفت: تلاش می‌کنیم در سال ۱۴۰۰ هیچ یتیم و محسنینی نباشد که تحت پوشش قرار نگرفته باشند و همچنین تلاش کنیم در سال ۱۴۰۰ سرانه ایتام متوسط ماهانه به ۷۰۰ هزارتومان و سرانه فرزندان در طرح محسنین به ۴۰۰ هزار تومان ماهانه برسد.

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور در این زمینه کمکهای زیادی داشتند و با دستور ایشان جلسه ای با تمام استانداران برگزار شد و دبیرخانه ای برای این منظور در هر فرمانداری و استانداری تشکیل شده است و قرار است چارتی در این خصوص تنظیم شود تا این روند بعد از این دولت نیز تداوم یابد ما نیز دو ساختار ارایه داده ایم که تا یکی از آنها مورد قبول شود.

عسگریان ادامه داد: از شروع پویش ایران همدل ۸۰ هزار حامی به ما اضافه شده است و همچنین سرانه فرزندان ما در ایتام و محسنین افزایش داشته است.