آمادگی بهزیستی در انتقال تجربیات خود در مهدهای کودک به آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی علیرضا ایزدپور مدیر کل بهزیستی استان سمنان با محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار کرد

به گزارش کودک پرس ،ایزدپور در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در آموزش و پرورش استان و گرامی داشت ایام و شهادت سپهبد شهید سلیمانی افزودند: تعاملات بهزیستی و آموزش و پروش دارای سابقه ی دیرینه است و به لطف خداوند این همکاری ها در چند سال اخیر بیش از پیش بوده است.

ایشان در ادامه بیان داشتند که بیست و شش هزار و ۴۵۷ نفر تحت حمایت اداره کل بهزیستی استان قرار دارند و از خدمات این اداره کل بهره مند می شوند که از این تعداد دوازده هزار و ۷۲۴ نفر را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد.

مدیرکل بهزیستی استان گفت : در سال گذشته بیش ۲۸هزار نفر از جامعه هدف از خدمات بهزیستی استان بهره مند شده اند و همچنین برای ۶۳۸ نفر ایجاد اشتغال، ۱۷۶ واحد مسکن مددجویی تحویل و به ۹۵۶ نفر در مراکز روزانه و یک هزار و ۲۱۹ نفر در مراکز شبانه روزی در بخش توانبخشی خدمات ارائه شده است. ایشان تعداد غربالگری شنوایی نوزادان در سال گذشته را شش هزار و ۹۰۲ نفر، انجام مشاوره ژنتیک یک هزار و ۸۵۰، غربالگری بینایی کودکان ۳ تا شش سال را بیست و چهار هزار و ۲۸ نفر و ارائه خدمات در مراکز درمان و کاهش اعتیاد را پنج هزار و ۲۸۹ نفر بیان داشتند.

ایزدپور ضمن آمادگی بهزیستی استان در انتقال تجربیات ارزشمند خود به آموزش و پرورش در امر مهدهای کودک پس از واگذاری اظهار داشت : هم اکنون ۱۳۵ مهد کودک با جامعه آماری بیش از شش هزار کودک و ۶۰۰ مربی در حال ارائه خدمات نگهداری و آموزشی به آحاد جامعه می باشند که امیدواریم این تغییر و تحول منجرب به ارائه خدمات مطلوبتر شود چرا که آینده از آن کسانی است که از امروز بفکر کودکان خود هستند.

در ادامه این جلسه محمد دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن خیرمقدم به مدیرکل بهزیستی و هیات همراه اظهار داشتند : در انتقال فرایند واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش یقینا نیازمند همکاری، همراهی و استفاده از تجربیات گران بهای بهزیستی هستیم.

محمد دستورانی تعداد کودکان دارای شرایط ویژه در حال تحصیل در آموزش و پروش استان را ۱۲۶ نفر بیان و خواستار هم پوشانی اطلاعات این دو اداره کل شدند و افزودند : یکی از موثرترین راه های گسترش همکاری ها هم پوشانی اطلاعات فی مابین دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ارائه خدمات این اداره کل به افراد دارای شرایط ویژه را از سن صفر سال بیان و این خدمات را شامل آموزش فرزند، آموزش خانواده به همراه فرزند، ارائه خدمات مشاوره ی و … بیان داشتند و تصریح کردند : تعامل و گسترش خدمات فی مابین بهزیستی استان و آموزش و پروش حتم به یقین به رضایت مندی جامعه هدف منجرب می گردد.