تقدیر از کودکان کار برگزیده در جام باشگاه های کتابخوانی

۲۴ کودک کار اصفهانی توانستند در قالب باشگاه کتابخوانی مهرودوستی، در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی و در بین ۲۲ هزار باشگاه کتابخوانی از سراسر کشور، رتبه برگزیده برگزیده ها را کسب کنند.

به گزارش کودک پرس ،نوید مسائلی گفت: این ۲۴ کودک کار توانستند در قالب باشگاه کتابخوانی مهرودوستی، در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی و در بین ۲۲ هزار باشگاه کتابخوانی از سراسر کشور، رتبه برگزیده برگزیده ها را کسب نمایند.

وی ادامه داد: از اقدامات ارزنده باشگاه کتابخوانی کودکان کار اصفهان می توان به اهداء کتابخانه ای به نام شهید قاسم سلیمانی با بیش از ۵۰۰ جلد کتاب به کودکان محروم روستای دنبی اصفهان اشاره نمود.

مدیر عامل موسسه مردم نهاد طلوع مهرودوستی ضمن تشکر از تلاش بی وقفه کودکان کار تحت پوشش برای کسب این موفقیت، خواستار حمایت بیشتر و کشف استعدادهای کودکان کار شد.