دومین کتابخانه سیار روستایی در خراسان جنوبی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: با بهره برداری از دومین کتابخانه سیار روستایی استان ۸۰۰ کودک و نوجوان تحت پوشش کتابخانه قرار گرفتند.

به گزارش کودک پرس ،حمیدی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: کتابخانه سیار روستایی با ۱۹ پایگاه روستایی از بخش مرکزی بیرجند با اعتبار ۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

او افزود: در حال حاضر ۵ هزار جلد کتاب در این کتابخانه موجود است و تا ۸ هزار جلد ظرفیت دارد.

حمیدی تصریح کرد: در خراسان جنوبی ۱۵ هزار نفر از کودکان و نوجوانان تحت پوشش کتابخانه‌های سیار قرار دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: علاوه بر ارائه کتاب به کودکان و نوجوانان، پخش فیلم‌های سینمایی، اجرای تئاتر و مناظره‌های ادبی نیز در این کتابخانه‌ها انجام خواهد شد.