اهدای لوح دوستدار کودک به بیمارستان تریتا

بیمارستان فوق تخصصی تریتادر حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ارزیابی های انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمع بیمارستان های دوستدار کودک پیوست.

به گزارش کودک پرس ،لوح دوستدارکودک توسط فریبا فلاح زاده و شکوفه حیدری کارشناسان برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر معاونت های بهداشت و درمان و در حضور مدیران ارشد، تحویل مسوولین بیمارستان شد.

اهمیت تغذیه مطلوب شیرخواران و کودکان خردسال برای بقاء رشد و تکامل آنان به خوبی شناخته شده و به عنوان یک موضوع مهم بهداشت عمومی در طول دهه های گذشته پذیرفته شده است.تغذیه انحصاری با شیرمادر برای ۶ ماه اول عمر فوائد بی نظیر شیرمادر را به شیرخواران و مادران اعطاء می کند. شروع به موقع غذاهای کمکی مناسب، کافی و سالم از پایان ۶ ماهگی به رفع کمبودهای رژیم غذایی و تامین نیازهای شیرخواران در این سن کمک نموده و تداوم تغذیه با شیرمادر در دوسال اول عمر، سلامت جسمی و روانی شیرخواران و مادران را به ارمغان می آورد.

از اواسط دهه ۱۹۸۰ محققین به این نتیجه رسیدند رمز موفقیت مادر در شیردهی آن است که مقررات حاکم بر زایشگاه ها و بخش های نگهداری از نوزادان باید به گونه ای تغییر کند که با روند طبیعی تولید، ترشح و رساندن شیرمادر به نوزاد و خصوصیات فیزیولوژیک او مطابقت داشته باشد.

بدین لحاظ کارشناسان سازمان های بین المللی یعنی سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به همراه صاحب نظران و محققین و سازمان های مطلع و علاقمند کشورهای مختلف در سال ۱۹۸۹ مشترکا” اعلامیه ای را منتشر کردند و خواستار اجرای اقدامات ۱۰ گانه در کلیه مراکز بیمارستانی و زایشگاه ها شدند تا امر تغذیه باشیرمادر ” حفظ، حمایت و ترویج” شود.

اجرای اقدامات ده گانهاساس ایجاد بیمارستان های دوستدارکودک می باشد و مراکزی که مراقبت های دوران بارداری، زایمان و بعد زایمان مادران و مراقبت از نوزادان را عهده دارند باید این اقدامات را انجام دهند.