تربیت کودکان در مهدهای کودک با اهداف سند تحول

معاون ابتدایی وزرات آموزش و پرورش گفت: به دنبال این هستیم که بحث تعلیم و تربیت را پیوسته ببینیم و اهداف تعلیم و تربیت را با اهداف سند تحول بنیادین همسو کنیم.

به گزارش کودک پرس ،معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره ساعات فعالیت مهد‌های کودک و نگرانی برخی خانواده‌ها مبنی بر تغییر ساعات فعالیت مهد‌ها پس از واگذاری مسئولیت به آموزش و پرورش گفت: به این موضوع توجه داریم که یک کارکرد مهم مهدکودک کمک به مادران شاغل است. وظیفه ما حمایت از این موضوع و ایجاد آرامش برای مادران است.

معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره تغییر ساعت مهدهای کودک بیان کرئپد: قطعاً در برنامه‌ها تغییری حاصل نمی‌شود، چون دنبال تصدی گری نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که بحث تعلیم و تربیت را پیوسته ببینیم و اهداف تعلیم و تربیت را با اهداف سند تحول بنیادین همسو کنیم. تاکید ما این است که خانواده‌ها را در سنین زیر ۴ سال توانمند کنیم تا از فضای بهتری برای تعلیم و تربیت برخوردار شوند. تغییری که آرامش خانواده‌ها را به هم بزند اتفاق نخواهد افتاد.
وی  در مورد آموزش مربیان و معلمان مهدهای کودک ادامه داد: به دلیل اینکه اکثر مهداهای کودک به خصورت خصوصی اداره می شوند مربیان آنان نیز مطابق همان سیستم بکار گرفته می شوند از همین رو آموزش آنان فعلا زیر نظر ما نیست اما اگر زمان بگذرد ممکن است راه کارهای آموزهای مربیان را تدوین کنیم.