آگاهی از ناشنوائی در کودکان و علائم آن

ناشنوایی در کودکان و علائم آن از مسائل مهم این سنین است که توجه ویژه والدین را نیاز دارد.

به گزارش کودک پرس ، چگونه از ناشنوا شدن کودک پیشگیری کنیم؟چرا یک کودک ناشنوا می شود؟عوارض ناشوایی در کودک چیست؟ چگونه ناشنوایی کودک درمان می شود؟

 در این اینفوگرافی مهمترین راه های تشخیص و پیشگیری از ناشنوایی کودکان را مشاهده می کنید.