سوء تغذیه ۷۰۰هزار کودک افغانستانی

دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) اعلام کرد که ۷۰۰ هزار کودک افغانستانی با سوء تغذیه روبه رو بوده و افغانستان سومین کشور با بحران غذایی به شمار می رود.

به گزارش کودک پرس، یونیسف مدعی شد که شمار کودکان دارای سوء تغذیه در افغانستان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ درصد افزایش یافته و صدهاهزار کودک به کمک های فوری مواد غذایی نیازمند هستند.

یونیسف با استناد به گزارش شبکه جهانی علیه بحران موادغذایی، ابراز نگرانی کرد که افغانستان با داشتن ۱۱.۳ میلیون کودک از نظر بحران موادغذایی در رده سومین کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش شبکه جهانی علیه بحران غذایی آمده که یمن در رده اول، جمهوری دموکراتیک کنگو در جایگاه دوم و افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفته است.

بر اساس یافته‌های یونیسف، دونیم میلیون کودک افغانستانی  با سو تغذیه موادغذایی روبه رو است که در این میان ۷۰۰هزار آن به سوء تغذیه شدید دچار شده که نیاز به درمان فوری دارند.

یونیسف گفته است که برای محافظت از کودکان از بدترین تاثیرات ویروس کرونا ، باید اکنون برای ادامه خدمات ضروری تغذیه برای کودکان آسیب‌پذیر در افغانستان اقدام کرد .

یونیسف همچنان از کمک اتحادیه اروپا خبر داد که برای بهبود دسترسی کودکان افغان به آموزش در شرایط اضطراری ویروس کرونا و درمان کودکانی ‌که با سوتغذیه مواجه شده‌اند، ۲.۷ میلیون یورو را در اختیار این نهاد قرار داده است.

دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل ‌متحد به نقل از «لویجی پاندولفی» مسئول کمک‌های بشری اتحادیه اروپا افزود که تعطیلی مدارس به دلیل گسترش کوید۱۹ در افغانستان، ۹.۵ میلیون کودک در مدارس دولتی و ۵۰۰هزار کودک دیگر در تعلیمات محلی نمی‌توانند به روند عادی آموزش دست‌رسی داشته باشند.

قرار است که دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل‌متحد، در گام نخست به بیش از ۲۰هزار کودک زیر پنج سال در ۱۲ استان افغانستان خدمات غذایی ارائه کند.