برگزاری مراسم شاهنامه خوانی

به همت کتابدار کتابخانه زکریای رازی ری، برنامه شاهنامه خوانی با حضور کودکان علاقمند علاقمند برگزار شد.
به گزارش کودک پرس     زینب صفوی سرپرست کتابخانه زکریای رازی با اعلام این خبر گفت: این نشست با هدف آشنایی کودکان با شاهنامه و داستانهای کهن ایرانی برگزار شد. در این نشست معصومه اکبری کتابدار کتابخانه، ابتدا به معرفی حکیم فردوسی و اثر ماندگار ایشان شاهنامه پرداخته و در قالب قصه، داستان “عروسک رستم” از سری داستانهای شاهنامه را برای کودکان بازخوانی کرد.