ویروس لاکچری‌ها به تاریخ تولد فرزند هم رسید!

متاسفانه فضای لاکچری بعضی از خانواده‌ها به تولد فرزندها هم کشیده شده است که سیف‌الله ابوترابی معاون امور اسناد هویتی و سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در این رابطه توضیحاتی را ارائه دادند.

به گزارش کودک پرس ، سیف‌الله ابوترابی معاون امور اسناد هویتی و سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آمار روزانه ولادت در ماه آبان و تولدهای لاکچری در این ماه گفت: بر طبق آمار ارائه شده،‌ ولادت‌های رخ داده در ۹۸.۸.۸ بیش از ۱٫۵ برابر متوسط ولادت‌های رخ داده در روزهای دیگر ماه آبان است.

وی گفت: با توجه به اینکه ثبت ولادت بر پایه گواهی‌های بیمارستانی به انجام می‌رسد، علت رخداد این پدیده در چارچوب بررسی عملکرد پزشکان قابل بررسی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور همچنین گفت: بروز پدیده روزگزینی در ولادت‌های رخ داده در کشور، در روزهای خاص به وضوح نمایان است. اما بررسی‌های بیشتر ابعاد این پدیده در سازمان در دست انجام است که نتایج آن در آینده منتشر خواهد شد.

وی گفت: اگر روزگزینی ناشی از سزارین نابهنگام باشد، موضوع در چارچوب نقض حقوق نوزادان نیز قابل بررسی می‌باشد.

ابوترابی خواستار بررسی‌های دقیق‌تر صاحب‌نظران در مورد این پدیده اجتماعی شد.

آمار ولادت در روزهای ماه آبان
تاریخ فراوانی تاریخ فراوانی
یکم ۳۸۹۲ یازدهم ۳۲۷۸
دوم ۳۵۱۱ دوازدهم ۳۸۲۲
سوم ۲۳۱۹ سیزدهم ۳۳۹۲
چهارم ۳۴۳۳ چهاردهم ۳۶۶۹
پنجم ۲۶۵۰ پانزدهم ۲۶۷۸
ششم ۳۱۷۵ شانزدهم ۲۷۷۱
هفتم ۲۵۴۷ هفدهم ۲۲۰۰
هشتم ۵۲۴۲ هیجدهم ۳۷۵۴
نهم ۳۱۲۲ نوزدهم ۳۶۸۱
دهم ۲۴۲۵ بیستم ۳۵۴۸