دوران بارداری و شیردهی چه نقشی در بهشتی کردن کودک دارد؟

آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر نقش مادر در تربیت فرزند می‌فرماید: دوران ۳۰ ماهه بارداری و شیردهی دوره بهشتی پروردن کودک است.

به گزارش کودک پرس ، آیت الله جوادی آملی درباره اثر دوران بارداری، شیردهی و نقش مادر در سرنوشت فرزند اینگونه فرمودند:

خط مشی مادر است که کودک را بهشتی می کند تمام آنچه در دوران بارداری در رحم به کودک می رسد از راه نفس مادر به کودک می رسد این غیر از وصل کردن سرم به بیمار است که موادی را وارد جسم او می کند، در رحم مادر بحث از انتقال از نفس مادر به نفس کودک است بعد هم که به مدت دو سال دوران شیرخوارگی نوزاد است این مدت تقریبا ۳۰ ماهه دوره بهشتی پروردن کودک توسط مادر است لذا فرمودند الجنه تحت اقدام الامهات کار مادر انسان پروری است رشد روحی به وساطت روح مادر به فرزند منتقل می شود.

 

 

 

منبع: جماران