کودک دو و نیم ساله جان سه بیمار را نجات داد

اعضای بدن یک کودک مرگ مغزی با رضایت خانواده اش به 3 نیازمند در همدان اهداء شد.
به گزارش کودک پرس     رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوند استان همدان با بیان اینکه محمد رضا صباغی کودک دو و نیم ساله بر اثر سقوط از بالکن دچار مرگ مغزی شده بود گفت: کبد، کلیه ها و دهلیز قلب این کودک اهدا شد.
دکتر حمیدی افزود: از ابتدای سال تا کنون اعضای بدن ۱۴ مرگ مغزی در  در استان همدان به ۴۶ بیمار پیوند زده شده است.